Uvjeti korištenja

Ovi uvjeti („Uvjeti“) obuhvaćaju uporabu BCTV („Mi, Nas, Naših, Nama“) potrošačkih proizvoda, web-mjesta, usluga i aplikacija („Usluge“, “Proizvod”, “Aplikacija”). Ove uvjete prihvaćate otvaranjem računa, korištenjem Usluga ili nastavkom korištenja Usluga nakon što ste obaviješteni o promjenama ovih Uvjeta. Molimo, pročitajte, ispišite i sačuvajte primjerak ovih Uvjeta za vlastite potrebe jer mi za vas nećemo čuvati primjerak.

 

PRISTUPOM ILI KORIŠTENJEM NAŠIH USLUGA SLAŽETE SE S OVIM UVJETIMA I ULAZITE U PRAVNO OBVEZUJUĆI UGOVOR S NAMA. AKO PRISTUPATE ILI KORISTITE WEB-MJESTO KAO ZAPOSLENIK ILI ZASTUPNIK U IME DRUGE OSOBE ILI ORGANIZACIJE, TAKOĐER SE SLAŽETE S OVIM UVJETIMA U IME TE OSOBE ILI ORGANIZACIJE I IZJAVLJUJETE I JAMČITE DA IMATE OVLAŠTENJE ZAKONSKI OBVEZATI TU OSOBU ILI ORGANIZACIJU PREMA OVIM UVJETIMA.

 

Ako smo Vam osigurali prijevod hrvatskog teksta Uvjeta, suglasni ste da Vam je prijevod dan samo radi Vaše orijentacije, te da će Vaš odnos s nama biti uređen hrvatskim tekstom Uvjeta. Ako postoji bilo kakvo neslaganje između odredbi drugih inačica Uvjeta i njihova prijevoda, odredbe hrvatske inačice imaju prednost. Ako postoje neslaganja između odredbi ovih uvjeta i odredbi dodatnih uvjeta, primjenjivat će se odredbe dodatnih uvjeta. Ovi uvjeti uređuju odnos između vas i nas. Temeljem ovih uvjeta ne nastaju nikakva prava u korist trećih strana.

  

Primjena i promjena pravila

U slučaju da ne poduzmemo nikakve radnje neposredno po vašem nepridržavanju ovih uvjeta, to ne znači da smo se odrekli svojih mogućih prava (kao što je poduzimanje radnji ubuduće).
Ako se ispostavi da određena odredba ovih uvjeta nevaljana, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Zadržati ćemo pravo da, prema vlastitom nahođenju, dodamo ili promijenimo bilo koji uvjet ovih Uvjeta korištenja, bez prethodne obavijesti ili bilo kakve obveze prema vama. Sve promjene Uvjeta korištenja će stupiti na snagu odmah nakon njihovog objavljivanja na našoj internet stranici. Vi ćete pristati da povremeno pregledate Uvjete korištenja. Također ćete prihvatiti da korištenje naše internet stranice nakon promjena u Uvjetima korištenja predstavlja vaš pristanak na takve promjene.

  

Dostupnost informacija

Informacije koje se nalaze na ovoj stranici su besplatne i samo u informativne svrhe i ne stvaraju poslovni ili profesionalni uslužni odnos između vas i nas. Nijedan sadržaj koji se nalazi na ovoj stranici ne može se tumačiti kao prešutni pristanak na njegovo korištenje, nikakva licenca ili autorska prava, patent, zaštitni znak ili drugi zakonom zaštićeni interesi BCTV-a ili bilo koje treće strane. Ova stranica i sadržaj koji se na njoj nalazi, uključujući, ali ne ograničivši se na, grafičke prikaze, audio, video, html kod, tipke i tekst, ne smiju se kopirati, reproducirati, ponovno izdavati, postaviti na poslužitelje, slati poštom, emitirati ili distribuirati ni na kakav način, bez našeg prethodnog pisanog pristanka.

 

NE SMIJETE PREUZIMATI I STVARATI IZVANMREŽNE VERZIJE NAŠIH WEB-MJESTA. SNIMKE ZASLONA, TISKANI MATERIJALI ILI BILO KAKVE DRUGE VERZIJE NAŠIH WEB-MJESTA NE MOGU SE KORISTIT U BILO KAKVIM ZAHTJEVIMA. 

 

Možete pregledavati naša web-mjesta u bilo kojem trenutku pod uvjetom da ni na koji način ne mijenjate materijal, te da ne dirate naše autorsko pravo, zaštitni znak i ostale zakonom zaštićene obavijesti.

 

Vaš sadržaj na našim Uslugama

Neke naše Usluge omogućuju vam da prenesete, predate, pohranite, pošaljete ili primite sadržaj. Zadržavate prava intelektualnog vlasništva koja imate nad tim sadržajem. Ukratko, ono što je vaše i ostaje vaše.

 

Kad prenesete, predate, pohranite, pošaljete ili primite sadržaj na naše Usluge ili putem njih, nama (i onima s kojima radimo) dajete licencu za cijeli svijet koja omogućuje upotrebu, hosting, pohranjivanje, umnožavanje, izmjenu, stvaranje izvedenih radova (primjerice sadržaj nastao prevođenjem, adaptacijama ili drugim promjenama koje vršimo kako bi vaš sadržaj bio bolje prilagođen našim Uslugama), komunikaciju, objavljivanje, javno izvođenje i distribuciju tog sadržaja. Prava koja dajete u ovoj licenci namijenjena su za ograničene svrhe rada, promocije i poboljšanja naših Usluga i za razvoj novih usluga. Ta licenca nastavlja važiti čak i ako prestanete upotrebljavati naše Usluge. Neke vam Usluge mogu ponuditi načine za pristup sadržaju koji je predan Usluzi i njegovo uklanjanje. Također, u nekim našim Uslugama postoje odredbe ili postavke koje smanjuju opseg naše upotrebe sadržaja koji ste predali u te Usluge. Provjerite imate li potrebna prava kako biste nam dodijelili ovu licencu za sadržaj koji predajete u Usluge.

 

Autorska prava i zaštitni žigovi

Ako nije navedeno drugačije, sadržaji ove internet stranice, uključujući, ali ne ograničivši se, tekst i slike koje sadrži i njihova obrada su naše vlasništvo. BCTV logotip i svi ostali znakovi upotrijebljeni u vezi s BCTV robom ili uslugama su zaštitni znakovi tvrtke Cel.Mar.Media d.o.o. Svi ostali zaštitni znakovi koji se koriste ili se spominju na ovoj internet stranici su vlasništvo odgovarajućih vlasnika. Vi ste odgovorni za poštivanje zakona zemlje iz koje pristupate ovoj stranici i slažete se da nećete pristupiti ili se koristiti ovom stranicom kršeći zakon. Ako nije izričito navedeno drugačije, svaka informacija koja će vam biti dostavljena kroz ovu stranicu neće biti smatrana povjerljivom ili zaštićena zakonom. Slažete se da se nećete koristiti ovom stranicom na način kojim bi se mogao oštetiti, preopteretiti ili oslabiti bili koji poslužitelj, ili mrežu povezanu s bilo kojim našim poslužiteljem, niti ćete ometati bilo kojeg drugog korisnika ove stranice.

 

O softveru u našim Uslugama

Ako Usluga zahtijeva ili uključuje softver za preuzimanje, taj se softver automatski može ažurirati na vašem uređaju kad nova verzija ili značajka postanu dostupne. Neke Usluge omogućuju vam prilagođavanje postavki automatskog ažuriranja.
Softver otvorenog koda nam je važan. Neki softveri koji se upotrebljavaju u našim Uslugama mogu biti ponuđeni pod licencom otvorenog izvornog koda koju ćemo vam staviti na raspolaganje. Moguće je da postoje odredbe u licenci otvorenog koda koje izričito poništavaju neke od ovih odredbi.

 

Izmjena i prekid naših Usluga

Usluge neprestano mijenjamo i poboljšavamo. Možemo dodati ili ukinuti funkcije ili značajke, a isto tako možemo i privremeno ili trajno obustaviti pružanje cjelokupne Usluge.
Vi možete prestati upotrebljavati Uslugu u bilo kojem trenutku, iako će nam biti žao što odlazite. Također možemo prestati pružati Uslugu vama ili možemo dodati ili stvoriti nova ograničenja za naše Usluge u bilo kojem trenutku.
Smatramo da ste vlasnik svojih podataka te je važno očuvanje pristupa tim podacima. Ako prekinemo pružati Uslugu, gdje je to opravdano moguće, korisnicima ćemo dati pravovremeno upozorenje i priliku da uklone informacije iz te Usluge.

 

Poveznice

Poveznice na ovoj stranici mogu dovesti do usluga ili stranica koje ne pokrećemo mi. Ne dajemo procjene niti jamstva za takve usluge i stranice, i ne preuzimamo odgovornost za takve stranice ili usluge. Poveznica s drugom stranicom ili uslugom nije podrška toj stranici ili usluzi. Na vlastitu odgovornost ćete se koristiti informacijama pruženim na ovoj stranici, ili bilo kojoj stranici koja je povezana poveznicom s istom.

 

Jamstva i odšteta

Dajemo sve materijale i informacije objavljene na ovoj internet stranici “kakvi jesu” bez ikakvih jamstava ili uvjeta, bilo iskazanih bilo impliciranih, uključujući, ali ne ograničivši se na, implicirana jamstva ili uvjete mogućnosti prodaje, prikladnost za određenu namjenu ili nepovredivost. Nadalje, ako nije izričito navedeno drugačije, ne dajemo jamstva na prava vlasništva i nesmetano korištenje. Nećemo ni u kakvim okolnostima biti odgovorni niti jednoj osobi ili subjektu zbog određene, nenamjerne ili konsekventne štete, uključujući, bez ograničenja, štetu koja je nastala kao rezultat korištenja ili pouzdanja u predočenu informaciju. Nećemo ni u kakvim okolnostima biti odgovorni za gubitak profita ili prihoda ili troškova zamjene robe, čak i ako smo unaprijed bili obaviješteni o mogućnosti takve štete.

 

PRIHVAĆATE DA ĆETE NAS I NAŠE PODRUŽNICE, SLUŽBENIKE, AGENTE, PARTNERE I ZAPOSLENIKE, OBEŠTETITI, BRANITI IH I OSLOBODITI SVAKE TUŽBE ILI ZAHTJEVA, UKLJUČUJUĆI PRIHVATLJIVE ODVJETNIČKE HONORARE NAPRAVLJENE OD TREĆE STRANE, PROIZAŠLE IZ VAŠEG KORIŠTENJA OVE STRANICE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, KORIŠTENJE OD STRANE VAŠIH ZAPOSLENIH, VAŠEG POVEZIVANJA NA OVU STRANICU, VAŠEG KRŠENJA OVIH UVJETA, ILI VAŠEG KRŠENJA PRAVA DRUGIH. AKO KRŠITE ODREDBE OVIH UVJETA PRISTAJETE NA TO DA MOŽEMO POTRAŽIVATI NAKNADU SUKLADNO PRIMJENJIVIM ZAKONIMA. 

 

Slanje podataka ili informacija (uključujući komunikaciju e-poštom) preko interneta ili drugih javno dostupnih mreža nije sigurno, i podložno je gubitku, presretanju ili mijenjanju tijekom prijenosa. Shodno tome, ne preuzimamo odgovornost za štetu koja može nastati kao rezultat prijenosa podataka preko interneta ili drugih javno dostupnih mreža, npr. razmjena elektronske pošte s nama (uključujući i onu koja može sadržavati vaše osobne podatke). Uložit ćemo komercijalno opravdane napore da zaštitimo privatnost informacija koje nam dajete na raspolaganje i s njima ćemo postupati u skladu s našim Pravilima o privatnosti. Informacije koje nam dajete na raspolaganje ni u kom slučaju neće se smatrati povjerljivima, neće stvarati fiducijarne obveze prema nama, i ako ćemo takvu informaciju nehotice objaviti ili će joj pristupiti treća strana bez našeg pristanka, nećemo snositi nikakvu odgovornost.

 

Točnost informacija

Uložiti ćemo razuman napor kako bi se na navedenoj internet stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju našim internet stranicama koriste njihov sadržaj na vlastitu odgovornost. Nećemo bit odgovorni ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internet stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

 

Zadržavamo pravo izmjene sadržaja ove internet stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

 

Nastojati će osigurati maksimalnu točnosti informacija i podataka sadržanih na ovim stranicama, ali se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na ovim stranicama. Slike proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamčimo da slika u potpunosti odgovara samom proizvodu. Za moguće pogreške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i opisanog u ovim uputama, ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sastav proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

 

Društvene mreže

Sadržaj koji objavite na društvenim mrežama na kojima smo registrirani, postaje naše vlasništvo te ga možemo upotrebljavati u marketinške i komercijalne svrhe bez prethodnog odobrenja u cijelome svijetu.

  

Recenzije

Ako pišete sjajne recenzije, postoji veća vjerojatnost da će se objaviti. Osim toga, pomoći ćete drugim korisnicima da otkriju naše proizvode. Neovisno o navedenome, zadržavamo pravo da odbijemo objaviti recenzije korisnika po vlastitom nahođenju.

Generalno, vodite se sljedećim načelima prilikom pisanja recenzija:

  • – Budite pristojni: čak i ako ste frustrirani, neka vaša kritika svakako bude konstruktivna. Osim toga, izbjegavajte vulgaran jezik.
  • – Pišite sa stilom: provjerite pravopis i gramatiku te izbjegavajte prekomjernu upotrebu velikih slova i interpunkcije. Jedan je odlomak općenito dovoljno dugačak za recenziju.
  • – Izbjegavajte osobne i profesionalne podatke: u recenzijama nemojte navoditi telefonske brojeve ni URL-ove drugih tvrtki. Nadalje, nemojte pisati recenzije o mjestima čiji ste bivši ili sadašnji zaposlenik.

 

Doprinosi se moraju temeljiti na stvarnim iskustvima i informacijama. Namjerno lažan sadržaj, kopirane ili ukradene fotografije, recenzije koje se ne pridržavaju teme, klevetanje, osobni napadi i nepotreban ili netočan sadržaj smatraju se kršenjem naših pravila. Ako primijetimo takvo ponašanje, uklonit ćemo recenziju. Pridržavamo prava na uklanjanje sadržaja koji krši naša pravila ili uvjete pružanja usluge i na obustavljanje ili brisanje računa koji krše pravila. Povremeno provjerite ima li novosti jer pravila ažuriramo.

 

Sudstvo

Ovi uvjeti korištenja će se ravnati i tumačiti sukladno hrvatskim zakonima, bez obzira na sukob sa zakonskim propisima. U svim pravnim sporovima koji mogu nastati iz Ugovora primjenjivat će se hrvatski zakoni. Nadalje, pristajete da ćete se podvrgnuti nadležnosti hrvatskih sudova, i da će svaka pravna radnja poduzeta s vaše strane, biti unutar isključive nadležnosti hrvatskih sudova. Propust od strane nas da primjenjujemo ili namećemo prava ili odredbe ovih uvjeta i zahtjeva, neće predstavljati odricanje od istih. Ako mjerodavni sud smatra da je neki uvjet ili zahtjev nevaljan, strane se slažu da će sud nastojati dati stranama prihvatljivu zadovoljštinu sukladno odredbi, a ostale odredbe uvjeta i zahtjeva će ostati na snazi. Bez obzira na suprotne zakonske odredbe, svaki tužbeni zahtjev ili slučaj nastao zbog korištenja naše stranice ili je povezan s njome, te svaki slučaj povezan s uvjetima i zahtjevima, mora se prijaviti unutar godinu dana od nastanka, ili će biti zauvijek zaključen.

 

Obvezujuća arbitraža i odricanje od prava na zajedničku tužbu

Nadamo se da nikada neće doći do spora, no ako do njega dođe, vi i mi pristajemo na to da se spor pokuša neformalno riješiti unutar 60 dana. Ako to nije moguće, vi i mi pristajemo na obvezujuću pojedinačnu arbitražu koju će voditi neovisna organizacija koju ovlastimo te ne podizati tužbe na sudu pred sucem ili porotom. Umjesto toga, svi sporovi rješavat će se pred neutralnim arbitrom čija će odluka biti konačna uz ograničeno pravo žalbe prema Zakonu. Nisu dopuštene zajedničke tužbe, zajedničke arbitraže, tužbe privatnog odvjetnika i svi drugi postupci u kojima netko nastupa u funkciji predstavnika. Kombiniranje pojedinačnih postupaka bez suglasnosti svih strana također nije dopušteno. „Mi”, „naše” i „nas” uključuje tvrtku Cel.Mar.Media d.o.o., proizvođača uređaja i usluga i stranu koja instalira softver i/ili uslugu. Troškove spora, naknade i troškove organizaciji i arbitru snosite sami.

 

– Pokriveni sporovi – sve osim intelektualne imovine

Pojam „spor” širok je koliko je to moguće. On uključuje sva potraživanja ili nesuglasice između vas i proizvođača ili strane koja instalira softver ili vas i nas, bilo zbog softvera i/ili usluge, njihove cijene ili ovog ugovora, prema svakoj pravnoj teoriji uključujući ugovor, jamstvo, izvanugovornu odgovornost, zakone i propise, osim sporova koji se odnose na provedbu ili valjanost prava intelektualnog vlasništva vas, vaših davatelja licence, nas ili naših davatelja licence.

 

– Prvo pošaljite obavijest o sporu

Ako imate spor i naši ga predstavnici korisničke službe ne mogu riješiti, proizvođaču ili strani koja instalira softver i/ili uslugu poštom pošaljite Obavijest o sporu s oznakom ATTN: LEGAL DEPARTMENT. Ako je vaš spor s nama, obavijest pošaljite na BCTV s oznakom ATTN: LCA ARBITRATION, Partizanski put 132, 52100 Pula, Croatia. Navedite svoje ime, adresu, kako možemo stupiti u kontakt s vama, koji je problem te što želite. Obrazac je dostupan na zahtjev putem [email protected] Mi ćemo napraviti isto ako imamo spor s vama. Ako spor nije riješen nakon 60 dana, arbitražu zatražiti možete vi ili to možemo mi.

 

– Mora se podnijeti unutar 90 dana

Svaki zahtjev ili spor (osim sporova zbog intelektualne imovine) morate podnijeti sudu za mala potraživanja ili arbitraži unutar 90 dana od trenutka kada se prvi puta može podnijeti. U suprotnom trajno zastarijeva.

 

Kontakt i dodatna pitanja

Ako imate dodatnih pitanja u vezi ovih Uvjeta, obratite se na e-adresu [email protected], pošaljite pisani upit na adresu

 

BCTV
n/r Služba za korisnike
Partizanski put 132
52100 Pula, Hrvatska

 

100% SIGURNA KUPOVINA

Prilikom kupovine vaši podaci se šifriraju i zaštićeni su od zlouporabe.

14-DNEVNA GARANCIJA KUPNJE

Ako niste zadovoljni kupljenim proizvodom, možete ga vratiti u roku 14 dana.

PLAĆANJE NA RATE

Nudimo opciju plaćanja na rate. Bez kamata i naknada.

NAZOVITE NAS

Za pomoć pri kupovini ili savjete nazovite nas na 052 630 061. 052 630 039. 052 630 035. 052 630 000.

Prijavite se na promotivne novosti i preuzmite 10% popusta.

Požurite i ugrabite naše NAJBOLJE PONUDE prije ostalih!

PRETPLATITE SE