PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

CEL.MAR.MEDIA D.O.O.

ADVENTSKI KALENDAR 2021

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: CEL.MAR.MEDIA D.O.O., PARTIZANSKI PUT 132, OIB: 87891751110, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi 03.12.2021. u 19 sati i trajati do 06.01.2022. u 19 sati, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora te Instagram profilu.

Članak 4

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima 5 (pet) nagrada, a dodjeljuju se 20.12.2021 i po zavrŔetku trajanja nagradnog natječaja 06.01.2022.

Nagrade su DODACI PREHRANI dostupni za pregled i narudžbu na stranici https://www.bctv.hr/ Organizatora za 5 osoba:

DETALJI NAGRADE:

NONI SOK (prirodan dodatak prehrani)

COLLAGEN POWDER (prirodan dodatak prehrani)

SOK OD NARA (prirodan dodatak prehrani)

LIVER PROTECT PAKET (prirodan dodatak prehrani)

ALOE VERA (prirodan dodatak prehrani)

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivaliÅ”ta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na druÅ”tvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora https://www.facebook.com/BCTV i napraviti sljedeće:

PODIJELITI OBJAVU NAGRADNOG NATJEČAJA JAVNO, ZAPRATITI FACEBOOK I INSTAGRAM STRANICU PROFILA ”bctv_hrvatska” , OZNAČITI U KOMENTARIMA DRUGE KORISNIKE FACEBOOK MREŽE PO VLASTITOM IZBORU (SVAKA OSOBA MOŽE BITI OZNAČENA U POSEBNOM KOMENTARU).

U obzir će doći svi sudionici do 20.12.2021. u 19 sati za objave nagradnog natječaja koji budu objavljeni do istog datuma te do 06.01.2022. u 19 sati za objave nagradnog natječaja koje budu objavljene nakon 20.12.2021.

Članak 7

DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

ā€¢ Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;

ā€¢ Sudionike koji se koriste lažnim profilima;

ā€¢ Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja

Članak 8

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnici se izvlače nasumičnim odabirom brojeva putem trećeg sustava za nasumični odabir brojeva, kao Å”to je random.org. (Ovakva vrsta sustava sama izbacuje nasumični broj na kojeg korisnik nema nikakav utjecaj.) Ili uz Žiri sastavljen od 4 (četiri) člana: Anna Rupenović, Lea Raponja, Marko Ivanović, Martina BlaÅ”ković ili po principu najbržeg točnog odgovora na postavljeno pitanje.

Članak 9

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obavijeÅ”ten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poÅ”tom ili putem Facebook messengera. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 2 dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima.

Članak 10

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 11

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 12

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 20.12.2021. i 06.01.2022. na službenoj Facebook stranici Organizatora

https://www.facebook.com/BCTV

Članak 13

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 14

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 15

POGREÅ KE I NEREGULARNE PRIJAVE

PogreÅ”ne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poÅ”tivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 16

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Puli.

Članak 17

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavijeÅ”teni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 18

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obavijeÅ”teni.

Članak 19

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. VaÅ”e podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki CEL.MAR.MEDIA D.O.O., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na naÅ”oj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te CEL.MAR.MEDIA D.O.O. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu koriÅ”tenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na naÅ”oj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaÅ”tenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuÅ”tenje za koriÅ”tenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinÅ”ke i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 20

ZaŔtita osobnih podataka

PodnoÅ”enje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaÅ”titom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaÅ”titu osobnih podataka i zatražiti objaÅ”njenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu te broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briÅ”e nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

PULA, 03.12.2021.

Organizator

CEL.MAR.MEDIA D.O.O.

100% SIGURNA KUPOVINA

Prilikom kupovine vaÅ”i podaci se Å”ifriraju i zaÅ”tićeni su od zlouporabe.

14-DNEVNA GARANCIJA KUPNJE

Ako niste zadovoljni kupljenim proizvodom, možete ga vratiti u roku 14 dana.

PLAĆANJE NA RATE

Nudimo opciju plaćanja na rate. Bez kamata i naknada.

NAZOVITE NAS

Za pomoć pri kupovini ili savjete nazovite nas na 052 630 061. 052 630 039. 052 630 035. 052 630 000.

Prijavite se na promotivne novosti i preuzmite 10% popusta.

Požurite i ugrabite naŔe NAJBOLJE PONUDE prije ostalih!

PRETPLATITE SE